Din hjælp gør det muligt

Som frikirke muliggøres vores aktiviteter primært af den enkeltes frivillige økonomiske bidrag. Derudover laver vi regelmæssige indsamlinger til forskellige formål under vores gudstjenester. Ligesom i en familie har vi brug for, at alle bidrager med, hvad de kan - både i tid, evner og økonomi. Samtidig tror vi også på Bibelens løfter om, at vi selv bliver glade, når vi giver til andre. 

Giv, så skal der gives jer!


Bibelen giver os løfter om at blive velsignet, når vi giver økonomisk til Guds rige. Herunder er der nævnt fire forskellige aspekter af at give ud fra Bibelen.

Giv som en del af tilbedelsen

Brug din rigdom til ære for Herren, giv ham det første af hele din indtægt. Så vil han fylde din lade med korn og dine vinbeholdere med vin.

(Ordsprogenes Bog 3:9-10,

Bibelen på hverdagsdansk)


Pas på, at I ikke viser jeres retfærdighed for øjnene af mennesker for at blive set af dem, for så får I ingen løn hos jeres fader, som er i himlene. Når du giver almisse, så lad ikke blæse i basun for dig, som hyklerne gør det i synagoger og på gader for at prises af mennesker. Sandelig siger jeg jer: De har fået deres løn. Når du giver almisse, må din venstre hånd ikke vide, hvad din højre gør, for at din almisse kan gives i det skjulte. Og din fader, som ser i det skjulte, skal lønne dig. (Matthæusevangeliet 6:1-4).

Foto af form PxHere

Giv for at velsigne andre

Den gavmilde øger sin rigdom,
gnieren øger kun sin fattigdom.
Den, der giver til andre, får mere igen,
den, der afhjælper nød, bliver selv hjulpet. (Ordsprogenes Bog 11:24-25,

Bibelen på hverdagsdansk)


Giv, så skal der gives jer. Et godt, presset, rystet, topfyldt mål skal man give jer i favnen. For det mål, I måler med, skal I selv få tilmålt med. (Lukasevangeliet 6:38)

Privat-foto

Giv tiende

Bring hele jeres tiende til forråds-kammeret, så der kan være føde i mit hus. Sæt mig på en prøve, om ikke jeg åbner himlens vinduer for jer og udøser velsignelse uden mål over jer, siger Hærskarers Herre. (Malakias' Bog 3:10)


Ve jer, farisæere! I giver tiende af mynte og rude og af alle slags grønsager, men kommer let om ved ret og kærlighed til Gud. Det ene skal gøres og det andet ikke forsømmes. (Lukasevangeliet 11:42)

Giv et offer

Og han så op og fik øje på de rige, som lagde deres gaver i tempelblokken. Han så også en fattig enke lægge to småmønter i den, og han sagde: »Sandelig siger jeg jer: Denne fattige enke har givet mere end alle de andre. For de har alle lagt i af deres overflod, men hun har givet af sin fattigdom, alt det, hun havde at leve af.« (Lukasevangeliet 21:1-4)


For husk, at den, der sår sparsomt, skal også høste sparsomt, og den, der sår rigeligt, skal også høste rigeligt. Men enhver skal give, som han har hjerte til – ikke vrangvilligt eller under pres, for Gud elsker en glad giver. Gud magter at give jer al nåde i rigt mål, så I altid i alle måder har nok af alt og endda overflod til at gøre godt. (2. Korintherbrev 9:6-8)

Støt os økonomisk


Du kan opnå skattefradrag for dit bidrag på to måder.

Løbende gaver

Ligningslovens § 8 A giver dig mulighed for at få fradrag for gaver, bidrag og donationer til velgørende organisationer godkendt af Skattestyrelsen, herunder Frikirken ALIVE. Du kan give op til 18.300 kr. (i 2024) og få ca. 26 % i fradrag på både små og store beløb. Dvs., giver du 100 kr., kan du få fradrag for 26 kr.

Det er os som den godkendte forening, der skal indberette dit bidrag til Skattestyrelsen. Du kan altså ikke selv indberette gaver og bidrag på din årsopgørelse. Du skal derfor oplyse dit cpr-nr. til ALIVE, så får du automatisk fradrag. 

Forpligtelseserklæring

Du kan indgå aftale med ALIVE som godkendt forening om, at du binder dig til at betale et fast beløb eller en fast procentsats af din indkomst hvert år i 10 år. Du får et fradrag på hele dit indbetalte beløb, dog højst 15 procent af din personlige indkomst. Ifølge Ligningslovens § 12 skal der indgås en skriftlig aftale, hvor dit CPR-nr. fremgår. Beløbet kommer automatisk med på din forskuds- og årsopgørelse.

Ønsker du at gøre brug af en af disse ordninger eller har andre spørgsmål vedr. gaver til ALIVE, kan du kontakte kirkens kasserer Marianne Salvigsen på ms@alivekirken.dk

Måder du kan støtte

MobilePay


Der kan gives en gave igennem MobilePay på nedenstående nummer.

Der er altid mulighed for MobilePay til vores indsamlinger.


Hillerød - 39720

Ølstykke - 67358

Bankoverførsel


Der kan gives gaver igennem bankoverførsler. Ønsker du at give tiende eller længerevarende støtte, vil det være i denne betalingsform.


Reg nr. - 2230

Konto nr. - 0276839497